in

ทบ.เร่งสอบกำลังพลเอี่ยวขบวนการ 'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก' ฉ้อโ (www.bangkokbiznews.com)

ทบ.เร่งตรวจสอบกำลังพล เอี่ยวขบวนการ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” ฉ้อโกงประชาชน ด้านคนใกล้ชิดยัน “ป๋าเปรม” ไม่รู้จัก หลังปรากฎภาพถ่าย

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!