in

เปลี่ยนสีผม ro [Data-Ro] สอนเปลี่ยนเอฟเฟกต์สีของ Grand Cross skill

[Data-Ro] สอนเปลี่ยนสีเอฟเฟค สกิล Grand Cross

เปลี่ยนสีผม ro


[Data-Ro] สอนวิธีเปลี่ยนสีของเอฟเฟกต์ทักษะ Grand Cross สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการแสงโค้งเมื่อใช้สกิล ให้เทสีชมพูทั้งหมดลงในไฟล์ ring_white.tga ติดตามเว็บไซต์: https://www.kokuryuu.com/
Facebook : KokuRyuu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078407681068