in

จาก "ร้าย" ถึง "มิถิลา-เวสาลี" บนทางสายวรรณกรรมกว่า 50 ปี ของ ว.วินิจฉัยกุล (cities.trueid.net)

เมื่อเอ่ยถึงนักเขียนในนามปากกา “ว.วินิจฉัยกุล” ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่านว่านี่คือนามปากกาของนักเขียนชั้นครูที่มีผลงานนวนิยายออกมาสู่วงวรรณกรรมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งผลงานใหม่ ๆ ที่ได้รับความสนใจจ

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!