in

แบบบ้าน ใครอยากได้บ้านฟรีไปขอได้ที่เทศบาลหรืออบต.

ใครอยากได้แบบบ้านฟรี ให้ไปขอได้ที่เทศบาล หรือ อบต.

แบบบ้าน


บางคนไม่รู้ ที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล มีหลายแบบให้เลือก จ่ายน้อยกว่า 100 บาท ได้แบบบ้าน .