in ,

รู้จักโรคริดสีดวงทวาร | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ (www.youtube.com)

ทำความรู้จักกับโรคริดสีดวงทวาร โรคที่หากปล่อยไว้ถึงระยะที่ 4 อาจทำให้เจ็บและทรมาร ผศ.นพ.ธีรพล อังกูลภักดีกุล ศัลยแพทย์ จะมาให้ความรู้และแนะนำวิธีการรักษาและก…

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!