in

กล่องเสียงอักเสบ

กล่องเสียง (larynx) เป็นส่วนที่อยู่ลงไปจากคอหอย ตั้งอยู่ตรงส่วนบนของหลอดลม ปฏิบัติหน้าที่สำหรับเพื่อการออกเสียงบอก หากมีการอักเสบของกล่องเสียง ก็จะก่อให้มีลักษณะอาการเสียงแหบเป็นหลัก จำนวนมากชอบมีลักษณะอาการเสียงแหบอยู่นาน 1-3 อาทิตย์ ก็ชอบดีขึ้นกว่าเดิมได้ แม้กระนั้นถ้าหากว่าพบว่ามีลักษณะเสียงแหบเรื้อรังนานเกิน อาทิตย์ ก็น่าจะรีบไปหารือหมอ เพราะเหตุว่าอาจมีต้นสายปลายเหตุอื่นๆมากยิ่งกว่าการอักเสบเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ

ชื่อภาษาไทย
กล่องเสียงอักเสบ

ชื่อภาษาอังกฤษ
Laryngitis

ความชุก

โรคนี้มักพบในคนทุกวัย โดยเฉพาะในคนที่จับไข้หวัด เจ็บคอ ไอ ดูดบุหรี่ ดื่มสุราจัด หรือใช้เสียงมากเกิน