in

กลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน

โรคนี้จัดเป็นภาวการณ์ร้ายแรงที่มีอัตราตายรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนออกจะสูง เจอได้ทั้งยังในเด็กและก็คนแก่

ชื่อภาษาไทย 
กรุ๊ปอาการสตีเวนส์จอห์นสัน

ชื่อภาษาอังกฤษ   
Stevens-Johnson syndrome (SJS), Erythema multiforme major (EM major)

ความชุก

ในอเมริกาเจอโรคนี้โดยประมาณ 2.6-7.1 รายต่อ ล้านคน/ปี เจอในเพศชายมากยิ่งกว่าหญิง เท่า เจอได้ในคนทุกวัย ช่วงอายุที่พบมากเป็น 10-40 ปี