in

ไข้หวัดนก

หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกจัด เจ็บป่วยหวัดใหญ่ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ประเภทเอสายจำพวก H5N1 อันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่จากสัตว์ปีกมาสู่คน เจอระบาดคราวแรกที่เกาะประเทศฮ่องกงเมื่อต้นปี 2540 (มีคนไข้ 18 ราย ตาย รายเมื่อต้นปี 2547 เจอระบาดในเวียดนาม (เจ็บป่วย 23 ราย ตาย 16 รายรวมทั้งไทย (ป่วยไข้ 12 ราย ตาย รายแล้วก็เมื่อ เร็วๆนี้ (ก.ย.ต.ค.ก็มีรายงานคนป่วยเกิดขึ้นระลอกใหม่ในเวียดนาม แล้วก็ไทยอีกรอบหนึ่ง

ชื่อภาษาไทย
ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกหวัดนก

ชื่อภาษาอังกฤษ
Avian influenza, Avian flu, Bird flu