in

อาการไข้หวัดนก

ผู้เจ็บป่วยจะมีลักษณะอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่หมายถึงเริ่มด้วยลักษณะของการมีไข้สูง (ตัวร้อนมากหนาวสั่น ปวดหัว เมื่อยกล้ามหมดทั้งตัว อ่อนล้ามากมาย เจ็บคอ ไอแห้งคัดจมูก น้ำมูกไหล รวมทั้งอาจมีอาการตาแดงร่วมด้วย บางบุคคลอาจมีอาการอ้วกคลื่นไส้ ท้องร่วงร่วมด้วย

ในรายที่เป็นร้ายแรง โดยเฉพาะเด็ก คนวัยแก่ และก็คนที่มีโรคประจำตัว (ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจอาจมีโรคปอดอักเสบ (ปอดอักเสบแทรก กำเนิดอาการหายใจไม่สะดวก หายใจแรง

ในรายที่เป็นไม่ร้ายแรง และไม่มีโรคแทรก ก็จะหายได้เองข้างใน 2-7 วัน บางบุคคลอาจมีการรับเชื้อหวัดนก โดยไม่กำเนิดลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้ก็ได้

การดำเนินโรค

ในรายที่มีลักษณะน้อย ไม่กำเนิดโรคแทรกชอบหายได้เองด้านใน 2-7 วัน แต่ว่าหากมีโรคปอดอักเสบ หรือกรุ๊ปอาการหายใจล้มเหลวรุนแรงสอดแทรก ก็บางทีอาจเสียชีวิตได้เร็ว

หวัดนกที่เป็นร้ายแรง มักกำเนิดในเด็กมากยิ่งกว่าคนแก่

ภาวะแทรกซ้อน

ที่รุนแรงก็คือ ปอดอักเสบ (ปอดอักเสบซึ่งคนไข้จะมีลักษณะหายใจแรง และก็กรุ๊ปอาการหายใจล้มเหลวกะทันหัน (ARDS) ซึ่งทำให้ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตได้

การแยกโรค

ลักษณะของการมีไข้สูง เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ ควรจะแยกจากมูลเหตุอื่น ดังเช่น

หวัดปกติ จะจับไข้เป็นตอนๆคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ แม้กระนั้นจะไม่เมื่อยมากมาย มักจับไข้อยู่นาน 2-4 วัน
ไข้หวัดใหญ่จากเชื้อสายประเภทอื่น จะมีลักษณะอาการลักษณะเดียวกันกับหวัดนกเป็นไข้สูง ปวดหัว เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวกล้าม เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอแห้ง
ฝึกฝน จะเป็นไข้สูงตลอดระยะเวลา หน้าแดง ตาแดง ซึม ไม่อยากอาหาร น้ำมูกไหล ไอมากมาย ข้างหลังเป็นไข้ 3-4 วันจะมีผื่นแดงขึ้นตามบริเวณใบหน้า ลำตัว แขน ขา มักเป็นไข้สูงอยู่ อาทิตย์ แล้วดีขึ้นกว่าเดิมได้เอง ในรายที่เป็นร้ายแรง อาจมีอาการหอบ (ปอดอักเสบท้องร่วง หรือชัก (สมองอักเสบ)
ต่อมทอนซิลอักเสบ จะจับไข้สูง เจ็บคอ ตรวจเจอต่อมทอนซิลบวมแดงหรือเป็นหนอง
ปอดอักเสบ (ปอดอักเสบจะเป็นไข้สูง เจ็บทรวงอก หายใจแรง ไอมีเสมหะออกเป็นหนอง

อย่างไรก็แล้วแต่ หากเจอคนที่มีลักษณะไข้สูง เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ รวมทั้งมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่เจ็บป่วยหรือตาย หรืออยู่ในบ้านที่มีการเลี้ยงไก่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหวัดนก ก็ควรจะไปพบหมออย่างเร็ว ถ้าเกิดตรวจเจอว่าไม่สบายหวัดนกจะได้รีบรักษาเสียแต่ว่าเนิ่นๆ