in

สาเหตุไข้หวัดนก

มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จำพวกเอสายประเภท H5N1

เชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้มีอยู่ในนกน้ำ นกชายหาด แล้วก็นกป่า นกกลุ่มนี้จะติดโรคเชื้อไวรัสตัวนี้โดยไม่มีลักษณะการเจ็บป่วยไข้ แต่ว่าจะแพร่ระบาดให้ฝูงสัตว์ปีกตามฟาร์มและก็อาคารบ้านเรือน อย่างเช่น ไก่บ้าน เป็ดในไร่นา ส่งผลให้เกิดโรคระบาดรวมทั้งการถึงแก่กรรมอย่างเร็วของฝูงสัตว์ปีกกลุ่มนี้ คนจะติดโรคหวัดนกจากสัตว์ปีกตามบ้าน ซึ่งเชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย รวมทั้งมูลของสัตว์ปีก

การตำหนิจากสัตว์ปีกมาสู่คน คนป่วยหวัดนกมีประวัติในตอน วันก่อนเจ็บไข้ได้สัมผัสสนิทสนมกับสัตว์ปีก (ที่สำคัญเป็นไก่บ้านที่เจ็บป่วยหรือตาย บางบุคคลมีประวัติสัมผัสสภาพแวดล้อม ที่แปดเปื้อนเชื้อในรอบๆที่เกิดโรคระบาดของสัตว์ปีก เชื้อไข้หวัดนกจะ ติดมาพร้อมกับมือของคนเจ็บ (ข้างหลังสัมผัสถูกน้ำมูก น้ำลาย หรือมูลของสัตว์ปีกเมื่อเผลอใช้นิ้วมือแยงตา แยงจมูก เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุตาหรือเยื่อบุจมูก

ปัจจุบันนี้ยังไม่เจอการได้รับเชื้อหวัดนกจากการ รับประทานเนื้อหรือไข่ของสัตว์ปีก

ระยะฟักตัวของโรค เฉลี่ย 3-5 วัน สูงสุดไม่เกิน วัน

ฝูงชนที่เสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคนี้ ตัวอย่างเช่น คนที่คลุกคลีสัมผัสสนิทสนมกับไก่ที่เจ็บไข้ เป็นต้นว่า คนเลี้ยงไก่ คนขนไก่ คนเชือดไก่ เด็กที่เล่นคลุกคลีกับไก่ ฯลฯ

การต่อว่าจากคนสู่คน ปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงาน การรับเชื้อหวัดนกจากคนสู่คน แต่ว่าก็กริ่งเกรงกันว่าถ้าหากเชื้อมีการกลายพันธุ์ก็บางทีอาจติดจากคนสู่คน ซึ่งกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการระบาดอย่างหนักได้