in

การดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนก

เมื่อจับไข้ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ สามารถให้การดูแลพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

นอนพักให้สุดกำลัง
ห้ามอาบน้ำเย็น ขณะเป็นไข้สูงให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวเสมอๆ
กินน้ำมากมายโดยประมาณชั่วโมงละ 1-2 แก้ว
รับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย ได้แก่ ข้าวต้ม โจ๊ก ถ้าไม่อยากอาหาร เพียรพยายามกินน้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ นมให้มากมาย
เวลาจับไข้สูงให้รับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอล (หลบหลีกการใช้ยาแอสไพริน หรือยาแก้ไข้จำพวกอื่น)