in

การรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ

หมอจะให้ยายาปฏิชีวนะเบื้องต้น ได้แก่ อะม็อกซีซิลลิน (amoxycillin) โคไตรม็อกซาโซล (cotrimoxazole) รับประทาน วัน แม้กระนั้นถ้าเกิดสงสัยมีการแพ้ยา หรือดื้อยาพวกนี้ก็บางทีอาจให้ยายาปฏิชีวนะอีกประเภทหนึ่งตัวอย่างเช่น นอร์ฟล็อกซาซิน (norfloxacin)  ในรายที่เป็นหายหลายครั้งบางทีอาจจำเป็นต้องกระทำตรวจพิเศษ อย่างเช่น การนำฉี่ไปเพาะเชื้อ แล้วให้ยายาปฏิชีวนะที่ไวต่อเชื้อที่เจอ การใช้กล้องถ่ายรูปส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะแล้วปรับแก้ตามมูลเหตุที่เจอ ตรวจเลือดมองว่าเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยไหม ถ้าเกิดเจอก็ใช้ยารักษาโรคเบาหวานไปพร้อม ฯลฯ

การวิเคราะห์

ชอบวิเคราะห์จากอาการแสดงเป็นอาการขัดเบา ปัสสาวะทีละน้อย โดยไม่มีอาการแตกต่างจากปกติอื่นๆในรายที่อาการแยกจากต้นเหตุอื่นไม่ชัดแจ้ง หรือเป็นหายเรื้อรัง บางทีอาจจึงควรทำตรวจฉี่ (ถ้าหากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ จะเจอจำนวนเม็ดเลือดขาวในฉี่มากยิ่งกว่าธรรมดา หรือบางทีอาจตรวจเจอเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุบางโอกาสบางทีอาจจะต้องตรวจเลือด หรือทำตรวจพิเศษอื่นๆดังเช่นว่า ใช้กล้องถ่ายรูปส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ การเพาะเชื้อ ฯลฯ