in

อาการกล่องเสียงอักเสบ

มักมีลักษณะเสียงแหบเป็นหลัก บางรายบางทีอาจเป็นมาจนกระทั่งขั้นไม่มีเสียง

อาจมีอาการข้างหลังเจ็บป่วยหวัด เจ็บคอ หรือไอ

ถ้าหากจากการระคายเคือง ก็มักมีลักษณะอาการเสียงแหบข้างหลังดูดบุหรี่ หรือดื่มสุราจัด

ถ้าหากจากการใช้เสียง ก็มักมีลักษณะเสียงแหบภายหลังจากร้องมากมายหรือชอบบ่น

หากจากการรับเชื้อมักมีลักษณะเสียงแหบนาน 1-3 อาทิตย์

แม้กระนั้นหากจากการระคายเคือง หรือการใช้เสียงก็ชอบเป็นอยู่นานจนกระทั่งยังถูกสิ่งระคายเคือง หรือเป็นหายบ่อยครั้ง

การดำเนินโรค

คนที่เป็นกล่องเสียงอักเสบจากการรับเชื้อ ชอบมีลักษณะอาการเสียงแหบอยู่นาน อาทิตย์ หรือดีขึ้นข้างหลังได้รับการดูแลรักษาที่ถูกเพียงแต่ไม่กี่วัน

ส่วนคนที่เป็นกล่องเสียงอักเสบจากการใช้เสียง ดูดบุหรี่ หรือดื่มสุราจัด เมื่อหลบหลีกพฤติกรรมต่างๆพวกนี้ ก็ชอบดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้านใน 1-3 อาทิตย์

ส่วนคนป่วยที่เกิดขึ้นมาจากโรคกรดไหลย้อน อาการชอบเป็นเรื้อรังเป็นนานเป็นเดือนๆนานเป็นปีๆจวบจนกระทั่งจะได้รับยาลดการผลิตกรด และก็การกระทำตัวที่ถูก แม้กระนั้นถ้าหากขาดยาแล้วก็ปฏิบัติตนผิดจำเป็นต้อง ก็ชอบมีลักษณะอาการกำเริบเสิบสานเป็นหายไปเรื่อย

ภาวะแทรกซ้อน

กล่องเสียงอักเสบจากการได้รับเชื้อและก็การระคายเคือง โดยมากมักไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ส่วนน้อยที่อาจจะทำให้หลอดลมอักเสบ หรือปอดอักเสบ

ในรายที่เกิดขึ้นจากการระคายเคือง ดังเช่นว่า ยาสูบ การใช้เสียงมากเกิน ก็อาจก่อให้กำเนิดติ่งเนื้อหรือปุ่มเนื้อของสายเสียง ซึ่งบางทีอาจจะต้องรักษาด้วยการใช้การผ่าตัด

การแยกโรค

ในรายที่มีลักษณะเสียงแหบรุนแรง และก็มีลักษณะอาการอยู่นานไม่เกิน อาทิตย์ ควรจะแยกปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการรับเชื้อ (จับไข้หวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบออกมาจากการระคายเคืองจากการสูบยาสูบ ดื่มสุราจัด แล้วก็การใช้เสียง