in

สาเหตุกล่องเสียงอักเสบ

การอักเสบของกล่องเสียงมีต้นเหตุมาจากมูลเหตุได้หลายประการ โดยมากมักมีเหตุมาจากการรับเชื้อเชื้อไวรัส ซึ่งกำเนิดร่วมกับหวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ส่วนน้อยมีต้นเหตุจากติดเชื้อโรคแบคทีเรีย

บางรายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการระคายเคือง อย่างเช่น การสูบยาสูบ ดื่มสุรา การใช้เสียงมากมาย (ดังเช่น ขับร้อง สอนหนังสือ บอกนานๆ)

นอกจากนั้นยังอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการระคายเคืองจากน้ำย่อยในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อน ซึ่งมีน้ำย่อยไหลย้อนไปที่กล่องเสียงขณะหลับ ผู้เจ็บป่วยจะสังเกตว่ามีลักษณะเสียงแหบ เจ็บคอ หลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วรุ่งอรุณ พอเพียงสายก็ดีขึ้นกว่าเดิมเอง ซึ่งจะเป็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นนานเป็นเดือนๆนานนับปี ตราบจนกระทั่งจะได้รับการดูแลและรักษา