in

การรักษากล่องเสียงอักเสบ

หมอจะให้การรักษาตามต้นสายปลายเหตุที่เจอ ได้แก่

หากจากเชื้อไวรัส (อาทิเช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ก็จะให้ยาทุเลาตามอาการ
ถ้าหากจากแบคทีเรีย (เสลดข้นเหลืองหรือเขียว ต่อมทอนซิลบวมแดงก็จะให้ยายาปฏิชีวนะ ดังเช่นว่า อะม็อกซีซิลลิน

ในรายที่เกิดขึ้นมาจากการระคายเคือง ก็จะชี้แนะให้คนป่วย เลี่ยงสิ่งระคายเคือง (อย่างเช่น ยาสูบ เหล้า การใช้เสียง)

ในรายที่เกิดขึ้นมาจากโรคกรดไหลย้อน ก็จะให้ยาลดการผลิตกรด

การวิเคราะห์

หมอจะวินิจฉัยโรคกล่องเสียงอักเสบจากอาการแสดง (เสียงแหบร่วมกับไม่สบายหวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบและก็ประวัติความเป็นมาของคนป่วย (อย่างเช่น การใช้เสียงมากมาย ดูดบุหรี่ ดื่มสุรา)

ในรายที่เป็นเรื้อรัง หรือสงสัยมีต้นสายปลายเหตุที่ไม่ธรรมดา ก็บางทีอาจจะต้องกระทำการวิเคราะห์ด้วยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมอีก ยกตัวอย่างเช่น การใช้กล้องถ่ายรูปส่องตรวจกล่องเสียง เอกซเรย์ ฯลฯ