in

การดูแลผู้ป่วยกล่องเสียงอักเสบ

ถ้าหากเริ่มมีลักษณะอาการเสียงแหบ เป็นมานานเพียงแค่ 2-3 วัน ก็ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้
งดเว้นยาสูบ เหล้า รวมทั้งพักการใช้เสียง กระทั่งอาการ จะดีขึ้น
กินน้ำอุ่นมากมาย
ให้ยาทุเลาตามอาการ เป็นต้นว่า ยาลดไข้ แก้ไอ
ควรจะหารือหมอ ถ้าเกิดมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
มีเสลดข้นเหลืองหรือเขียว หรือมีเลือดคละเคล้า
จับไข้นานเกิน อาทิตย์ หรือเสียงแหบนาน เกิน อาทิตย์
มีลักษณะอาการกลืนทุกข์ยากลำบาก สำลัก หายใจไม่สะดวก มีก้อนแข็งที่ข้างคอ หรือน้ำหนักลดร่วมด้วย
มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ หรือเปล่าเชื่อมั่นสำหรับในการดูแลตัวเอง