in

การดูแลผู้ป่วยอาการสตีเวนส์จอห์นสัน

เมื่อมีลักษณะอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้ควรจะรีบไปหารือหมออย่างรวดเร็ว เมื่อพบว่าเป็นโรคนี้ควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ตลอดควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอแพทย์อย่างเคร่งครัด