in

สาเหตุเกาต์

เกิดขึ้นจากร่างกายมีกรดยูริก (uric acid)* สะสมมากมาย เหลือเกิน โดยมากเพราะว่าความไม่ปกติทางพันธุกรรม ก็เลยพบได้ทั่วไปว่ามีบิดามารดา วงศาคณาญาติ เป็นโรคนี้ร่วมด้วย

ส่วนน้อยอาจมีสาเหตุจากร่างกายมีการย่อยสลายของเซลล์มากเกินความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น โรคทาลัสซีเมีย (โรคกรรมพันธุ์ที่ทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงที่เปลี่ยนไปจากปกติแล้วก็แตกสลายง่ายโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การใช้ยาเคมีบรรเทา หรือฉายแสงในคนเจ็บโรคมะเร็ง บางรายอาจเป็นเพราะไตขับกรดยูริกได้ลดลง (ยกตัวอย่างเช่น สภาวะไตวายหรือเกิดขึ้นจากผลกระทบของยา ดังเช่น ยาขับเยี่ยวกรุ๊ปไทอาไซด์ ฯลฯ

กรดยูริก เป็นสารประเภทหนึ่งที่มีต้นเหตุจากการเผาไหม้สารเพียวรีน (purine ซึ่งมีมากมายในเครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ ถั่วต่างๆผักหน่ออ่อนหรือยอดอ่อนแล้วก็การย่อยสลายของเซลล์ภายในร่างกาย ก็เลยเป็นสิ่งที่เจอได้ปกติในเลือดของผู้คน แล้วก็จะถูกขับออกทางไต แม้กระนั้นหากว่าร่างกายมีการสร้างกรดยูริกมากจนเกินไป หรือไตขับกรดยูริกได้ลดน้อยลง ก็จะมีผลให้มีกรดยูริกคั่งอยู่ภายในร่างกายมากมายไม่ดีเหมือนปกติ ซึ่งจะกลายเป็นผลึกสะสมอยู่ตามข้อ ผิวหนัง ไตรวมทั้งอวัยวะอื่นๆกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ