in

สาเหตุเข่าเสื่อม

มีเหตุมาจากการเสื่อมทรุดโทรมหรือการผุกร่อนของข้อหัวเข่า ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการใช้แรงงานมากมาย อาการบาดเจ็บ หรือมีแรงกระทบกระแทกต่อข้อมากมาย (ดังเช่นว่า น้ำหนักมากมาย เล่นกีฬาหนักๆ) ทำให้กระดูกอ่อนที่บุอยู่ตรงรอบๆผิวข้อต่อผุพัง รวมทั้งกำเนิดขั้นตอนซ่อมบำรุงทำให้มีปุ่มกระดูกแตกออกบริเวณข้อต่อ ปุ่มกระดูกที่แตกออกนิดหน่อยจะหักหลุดเข้าไปในข้อต่อ ทำให้กีดขวางการเคลื่อนไหวของข้อต่อรวมทั้งข้อต่อมีเสียงดังเวลาเคลื่อน

การงอเข่ายกตัวอย่างเช่น นั่งยองๆขัดสมาธิ พับเพียบ การเดินขึ้นลงบันได ฯลฯ จะก่อให้กำเนิดแรง บีบคั้นที่ข้อต่อ ส่งผลให้ผิวข้อเสื่อมได้ด้วยเหมือนกัน

เมื่อข้อหัวเข่าเสื่อม ก็จะนำมาซึ่งการทำให้กล้ามแล้วก็เอ็นบริเวณข้อหัวเข่ามีการอักเสบและก็อ่อนแอร่วมไปด้วย ก่อให้เกิดลักษณะของการปวดหัวเข่า หัวเข่าอ่อน (หัวเข่าทรุดแล้วก็เมื่อเป็นมากๆก็จะมีผลให้กำเนิดอาการขาโก่ง

โรคหัวเข่าเสื่อม ก็เลยพบได้บ่อยในคนชรา (พบได้มากในเพศหญิงแก่กว่า 55 ปีขึ้นไปคนอ้วน ผู้ที่เล่นกีฬาที่มีการชนของข้อหัวเข่าร้ายแรง ผู้ที่ถูกใจนั่งงอเข่า หรือจำต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยมาก