in

สาเหตุไข้เลือดออก

มีต้นเหตุที่เกิดจากเชื้อไข้เลือดไหลซึ่งเป็นเชื้อไวรัสมีอยู่ จำพวก ตัวอย่างเช่น เด็งกี (dengue) กับชิกุนปะทุยา (chigunkunya) ราวๆจำนวนร้อยละ 90 ของคนเจ็บไข้เลือดออก จะมีต้นเหตุจากเชื้อเด็งกี ซึ่งยังแบ่งได้เป็นจำพวกย่อยได้อีก จำพวก ดังเช่นว่า ประเภท 1, 2, 3, รวมทั้ง เชื้อเด็งกีพวกนี้สามารถกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดไข้เลือดออกที่ร้ายแรงได้ โดยธรรมดาเมื่อได้รับเชื้อเด็งกีเข้าไปทีแรก (สามารถติดเชื้อโรคตั้งแต่อายุ ข้างขึ้นไปโดยมีระยะฟักตัวโดยประมาณ 3-15 วัน (ส่วนใหญ่ 5-7 วันผู้เจ็บป่วยจะเป็นไข้สูงเหมือนไข้หวัดใหญ่อยู่ 5-7 วัน แล้วก็โดยมากจะไม่มีอาการเลือดไหล มีเพียงแค่ส่วนน้อยแค่นั้นที่อาจมีเลือดไหล หรือมีลักษณะอาการร้ายแรง ถัดมาเมื่อผู้เจ็บป่วยได้รับเชื้อซ้ำอีก (ซึ่งบางทีอาจเป็นเชื้อเด็งกีประเภทเดียวกัน หรือคนละประเภทกับที่ได้รับคราวแรกก็ได้ และก็มีระยะฟักตัวสั้นกว่าหนแรกร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้เส้นเลือดฝอยเปราะ รวมทั้งเกล็ดเลือดต่ำ ก็เลยทำให้พลาสมา (น้ำเลือดไหลซึมจากเส้นโลหิต (ตรวจเจอระดับฮีมาโตริสูง มีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดรวมทั้งท้องและก็มีเลือดไหลง่าย เป็นเหตุให้เกิดภาวการณ์ช็อก

โดยธรรมดา การได้รับเชื้อคราวหน้าที่ส่งผลให้เกิดอาการร้ายแรง มักเกิดขึ้นตอนหลังการรับเชื้อทีแรกราวๆ เดือนถึง ปี ชอบทิ้งระยะไม่เกิน ปี ด้วยประการฉะนี้ไข้เลือดออกที่มีลักษณะร้ายแรงก็เลยพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำลงยิ่งกว่า 10 ปีมากยิ่งกว่าในวัยอื่น ราวปริมาณร้อยละ 10 ของผู้เจ็บป่วยไข้เลือดออก จะมีต้นเหตุที่เกิดจากเชื้อชิกุนปะทุยา ซึ่งมักมีลักษณะไม่ร้ายแรง เป็นไม่นำมาซึ่งภาวการณ์ช็อกอาทิเช่นที่เกิดขึ้นจากเชื้อเด็งกี

โรคนี้มียุงลาย (Aedes aegypti) เป็นพาหะนำโรค กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยุงลายจะกัดผู้ที่ไม่สบายเลือดไหลก่อน แล้วจึงไปกัดผู้ที่อยู่ใกล้เคียง (ในรัศมีไม่เกิน 400 เมตรก็จะแพร่ระบาดให้ผู้อื่นถัดไป ยุงจำพวกนี้ถูกใจเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในรอบๆบ้าน เป็นต้นว่า ตุ่มน้ำ ตุ่ม จานที่เอาไว้สำหรับรองตู้อาหาร แจกัน ฝากะลา กระป๋อง หลุมที่มีน้ำขัง ฯลฯ เป็นยุงที่ออกหากิน (กัดคนในตอนกลางวัน