in

การรักษาไข้เลือดออก

หมอจะทำวิเคราะห์โดยวิธีซักถามความเป็นมาและก็ตรวจสุขภาพอย่างรอบคอบและก็กระทำการทดลองทูร์นิเคต์ บางรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุ๊ปที่เป็นร้ายแรงและก็รับตัวไว้รักษาในโรงหมอ บางทีอาจจำต้องกระทำตรวจเลือดเป็นระยะ ส่วนการดูแลรักษาถ้าเกิดเป็นไม่ร้ายแรงบางทีอาจรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล รวมทั้งปฏิบัติตนตามหัวข้อ การดูแลตัวเอง” หมอจะนัดหมายคนป่วยมาตรวจทานทุก 1-2 วัน กระทั่งมั่นใจว่าหายดี (บางทีอาจใช้เวลา 7-10 วันในรายที่เป็นร้ายแรง หมอจะรับตัวไว้รักษาในโรงหมอ โดยให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดดำรวมทั้งกระทำการตรวจเลือดมองความเข้มข้นของเลือด (ฮีมาโทคริต) เป็นช่วงๆ ในรายที่มีเลือดไหล ก็จำเป็นที่จะต้องให้เลือดตอบแทน

การวิเคราะห์

หมอจะทำเจาะเลือด ตรวจสอบความเข้มข้นของเลือด (ฮีมาโทคริต) ซึ่งจะพบว่ามีความเข้มข้นมากยิ่งกว่าธรรมดา (มีค่ามากยิ่งกว่าจำนวนร้อยละ 50) ตรวจนับปริมาณเกล็ดเลือด (ปฏิบัติหน้าที่ห้ามเลือดซึ่งจะต่ำยิ่งกว่าธรรมดา ส่งผลให้มีเลือดไหลง่าย การวิเคราะห์ที่แน่ๆหมายถึงการพิสูจน์เลือดเจอร่องรอยของการรับเชื้อไข้เลือดออก