in

การป้องกันไข้เลือดออก

ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนปกป้องไข้เลือดออก การปกป้องคุ้มครองอยู่ที่การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ดังเช่น
ปิดฝาตุ่ม แล้วก็ล้างตุ่มทุก 10 วัน
แปลงน้ำในแจกันทุก 10 วัน สำหรับแจกันพลูด่าง จำต้องใช้น้ำชำระล้างไข่หรือลูกน้ำที่ติดตามตามราก
จานสำหรับมีไว้เพื่อรองตู้อาหาร ควรจะใส่น้ำเดือดลงไปทุก 10 วัน หรือใส่เกลือทะเลในน้ำที่อยู่ในจานที่เอาไว้สำหรับรองตู้ ขนาด ช้อนชาต่อน้ำ แก้ว
ควรจะเก็บกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่าๆหรือสิ่งที่จะเป็นที่ขังน้ำ ซึ่งอยู่ในรอบๆบ้าน สถานที่เรียน รวมทั้งแหล่งชุมชน ทำลายหรือฝังให้หมด
ปรับพื้นบ้านแล้วก็สนามอย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ำขังได้
แนวทางที่สบายเป็นใส่ทรายอะเบต (abate) ประเภทปริมาณร้อยละ ลงในตุ่มน้ำรวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ำทุกหมวดหมู่ ในอัตราส่วน 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร (ตุ่มมังกรขนาด ปีบ ใช้อะเบต 2 ช้อนชาตุ่มปูนซีเมนต์ขนาด 12 ปีบ ใช้อะเบต 2.5 ช้อนชาควรจะเพิ่มใหม่ทุก 2-3 เดือน น้ำที่ใส่ทรายอะเบตสามารถใช้ดื่มกินได้โดยสวัสดิภาพ
ให้สุขวิทยาแก่ประชากรเมื่อใกล้หน้าฝน แล้วก็ทำรณรงค์ให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมเพียงกันอีกทั้งในบ้าน สถานที่เรียน แล้วก็แหล่งชุมชน ก็เลยจะสำเร็จต่อการควบคุมยุงลาย
เด็กที่พักผ่อนช่วงกลางวันควรจะกางมุ้งอย่าให้ยุงลายกัด