in

สาเหตุไข้หวัด

มีสาเหตุจากการรับเชื้อเชื้อไวรัสหวัด ซึ่งมีมากยิ่งกว่า 200 จำพวก จากกรุ๊ปเชื้อไวรัส กรุ๊ปร่วมกัน

การเกิดโรคขึ้นแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากเชื้อไวรัสหวัดเพียงแต่ประเภทเดียว เมื่อเป็นแล้วร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสจำพวกนั้น สำหรับการเจ็บป่วยหวัดครั้งใหม่ก็จะมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสหวัดจำพวกใหม่ที่ร่างกายยังไม่เคยติดเข้ามา หมุนวนแบบนี้ไปเรื่อยด้วยเหตุนั้น มนุษย์เราก็เลยจับไข้หวัดได้บ่อยครั้ง เด็กตัวเล็กๆที่ยังไม่ค่อยได้ติดเชื้อโรคหวัดมาก่อน ก็บางทีอาจจับไข้หวัดซ้ำจากจำเจได้ โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเข้าไปอยู่ในศูนย์เด็กตัวเล็กๆหรือสถานศึกษาในตอน 3-4 เดือนแรก บางทีอาจป่วยหวัดเดือนละ 1-2 ครั้ง หรือทุกอาทิตย์

เชื้อหวัดมีอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และก็เสลดของผู้เจ็บป่วย ติดต่อโดยการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสลดที่คนป่วยไอหรือจามรด ภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน เมตร

นอกเหนือจากนั้น เชื้อหวัดยังบางทีอาจติดต่อโดยการสัมผัส กล่าวอีกนัยหนึ่ง เชื้อหวัดบางทีอาจติดที่มือของผู้เจ็บป่วย ข้าวของ ของใช้ (ตัวอย่างเช่น ผ้าที่มีไว้เช็ดหน้าผ้าที่มีไว้เพื่อเช็ดตัวถ้วยน้ำจานจานชามของเล่นเด็กหนังสือโทรศัพท์ ฯลฯหรือสภาพแวดล้อม (ได้แก่ ลูกบิดประตูโต๊ะเก้าอี้เมื่อคนธรรมดาสัมผัสถูกมือของผู้เจ็บป่วย สิ่งของเครื่องใช้หรือสภาพแวดล้อมที่มัวหมองเชื้อหวัด เชื้อหวัดก็จะติดมือของคนคนนั้น แล้วก็เมื่อเผลอใช้นิ้วมือขยี้ตาหรือแคะจมูก เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายของคนคนนั้น กระทั่งเปลี่ยนเป็นหวัดได้

ระยะฟักตัวของโรค (ระยะตั้งแต่คนเจ็บรับเชื้อเข้าไป จวบจนกระทั่งมีลักษณะไม่สบายหวัด) 1-3 วัน