in

การรักษาไข้หวัด

หมอจะให้การรักษาตามความร้ายแรงที่ตรวจเจอดังต่อไปนี้

ถ้าหากพบว่าเป็นการติดเชื้อโรคเชื้อไวรัส (จับไข้ไม่เกิน วัน และก็มีน้ำมูกใสก็จะให้รักษาตามอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ แก้หวัด แก้ไอ

หากพบว่ามีการติดเชื้อโรคแบคทีเรียเข้าแทรก (จับไข้เกิน วัน หรือมีน้ำมูกข้นเหลืองหรือเขียวเกิน 1 วันก็จะให้ยายาปฏิชีวนะ ดังเช่นว่า เพนิสิลลินวี อะม็อกซีซิลลินหรืออีริโทรไมซิน นาน 7-10 วัน

ถ้าหากพบว่ามีต้นเหตุจากปัจจัยอื่น ได้แก่ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ภูมิแพ้ ฯลฯ ก็จะให้การรักษาตามมูลเหตุที่เจอ

การวิเคราะห์

หมอจะวิเคราะห์จากอาการน้ำมูกไหลใสซึ่งบางทีอาจร่วมกับลักษณะของการมีไข้ ไอ โดยที่อาการทั่วๆไปไม่ค่อยร้ายแรง อย่างเช่น ยังแจ่มใสสนุกสนานรื่นเริง ปฏิบัติงานได้ กินได้ ไม่มีอาการหายใจแรงเร็ว

ถ้าสงสัยมีต้นสายปลายเหตุอื่น อย่างเช่น ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ หมอจะกระทำตรวจเพิ่ม บางทีอาจตรววลือด เอกซเรย์ให้มั่นใจว่าไม่มีภาวการณ์รุนแรงกว่าหวัด