in

การป้องกันกล่องเสียงอักเสบ

หมั่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ระวังไม่ให้เป็นหวัด

เลี่ยงสิ่งระคายเคืองต่อสายเสียง อย่างเช่น การสูบยาสูบ กินเหล้าจัด การใช้เสียงมากเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างมากเมื่อเริ่มมีลักษณะเสียงแหบ