in

การป้องกันเข่าเสื่อม

ระวังไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกิน ด้วยการควบคุมของกินที่บริโภค แล้วก็บริหารร่างกายเสมอๆ
หลบหลีกการนั่งงอเข่า การเดินขึ้นลงบันไดบ่อยครั้ง