in

น้ำเกลือชนิดกิน

 1. ผงน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) ซองเล็ก (สำหรับผสมน้ำ 1 แก้ว) ราคา ซองละ 3 บาท, ซองใหญ่ (สำหรับผสมน้ำ 1 ขวดน้ำปลากลม) ราคาซองละ 5 บาท
  • คุณประโยชน์: ใช้ตอบแทนการเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่ในรายที่มีลักษณะอาการท้องเสีย หรือในรายที่อ้วกมากมาย หรือเสียเหงื่อมากมายก็ได้. นอกจากนั้น ยังคงใช้คุ้มครองปกป้องการช็อกจากการเสียน้ำมากมายได้ด้วย
  • ขนาดและก็การใช้: เทผงยาทั้งยังซองลงในน้ำกิน 1 แก้ว (สำหรับซองเล็ก) หรือ 1 ขวด (สำหรับซองใหญ่), ใช้ดื่มเสมอๆแทนน้ำเมื่อเริ่มมีลักษณะท้องเสีย ถ้าเกิดถ่ายหลายครั้ง ให้ดื่มหลายครั้งขึ้น ถ้าเกิดคลื่นไส้ด้วย ให้ดื่มทีละน้อยๆแต่ว่าบ่อยให้ดื่มแทนน้ำตามจำนวนอุจจาระแล้วก็เยี่ยวที่ถ่ายออกไป หรือตราบจนกระทั่งฉี่ออกมากแล้วก็ใสหรือจวบจนกระทั่งอาการจะดียิ่งขึ้น
  • คำตักเตือน: ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ หรือบวม จะต้องใช้ด้วยความระวัง, เพราะเหตุว่าอาจจะก่อให้บวมรวมทั้งอ่อนล้า เมื่อละลายยาในน้ำแล้ว อย่าทิ้งเอาไว้เกิน 1 วัน ยาจะบูดเสีย ไม่สมควรใช้
 2. น้ำเกลือประชาชน
  • คุณประโยชน์: ใช้ชดเชยการเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่เหมือนกับผงน้ำตาลเกลือแร่ โดยสามารถผสมเองตามสูตรผสม ดังต่อไปนี้
   น้ำสุก 1 ขวด (ขวดน้ำปลากลม 750 มิลลิลิตร)
   น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ (หรือ 2 กำมือ)
   เกลือ ครึ่งช้อนชา (1-2 ถือมือ)
   เอามาผสมกันหรือต้มรวมกันก็ได้
  • ขนาดและก็การใช้: เหมือนกับผงน้ำตาลเกลือแร่