in

เบนซิลเบนโซเอต (Benzyl benzoate)

ยานี้เป็นยาทาภายนอก

เบนซิลเบนโซเอต (Benzyl benzoate) ยกตัวอย่างเช่น ยารักษาหิด เหาโลน ขององค์การเภสัชกรรม ขวด 60 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 18-25 บาท

  • คุณประโยชน์: ใช้รักษาหิด
  • วิธีการใช้: อาบน้ำให้สะอาด แล้วให้ยาทาทั่วตัว (นอกจากคอและก็หัว) ทิ้งเอาไว้ 1 วัน, แล้วจึงอาบน้ำ วันพรุ่งนี้ทาซ้ำใหม่อีกที
  • คุณประโยชน์: ใช้รักษาเหาแล้วก็โลน
  • การใช้: ทายานี้ให้ทั่วหัวหรือรอบๆที่เป็นโลน, ทิ้งเอาไว้ 1 วัน พรุ่งนี้ก็เลยสระให้ สะอาด เมื่อครบ 7 วัน ยังไม่หาย ให้ใส่ซ้ำได้อีกที

การตักเตือน: ระวังไม่ให้ยานี้เข้าตา เพราะว่าบางทีก็อาจจะระคายได้