in

ยาแก้ท้องเดิน

ปัจจุบันนี้ไม่ชี้แนะให้ใช้ยาแก้ท้องเสียใดๆก็ตามสำหรับเพื่อการรักษาอาการท้องเสีย เพราะเหตุว่าไม่จำเป็น นอกจากการกินน้ำเกลือให้เท่ากับที่ถ่ายออกไป มอง “น้ำเกลือจำพวกรับประทาน” น้ำเกลือจำพวกรับประทาน