in

ยาแก้หวัด แก้แพ้

 1. คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) แบบเป็นเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 25-50 สต.
  • คุณประโยชน์: ใช้แก้อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล, จาม, และก็แก้อาการแพ้ต่างๆ(ยกตัวอย่างเช่น ผื่นคัน, ผื่นคัน, แพ้อากาศ, แพ้ของกิน, แพ้ยา)
  • การใช้: รับประทานวันละ 2-4 ครั้ง หรือเมื่อมีลักษณะ รวมทั้งซ้ำได้ทุก 6-8 ชั่วโมง
  • ขนาดใช้: คนแก่ รับประทานทีละ 1 เม็ด เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานทีละครึ่งเม็ด 4-7 ปี รับประทานทีละ 1/4 เม็ด (หนึ่งเสี้ยว) เด็กอายุต่ำลงยิ่งกว่า 4 ปี ควรที่จะใช้คลอร์เฟนิรามีนรูปแบบน้ำเชื่อม
  • การเตือน: ถ้าเกิดรับประทานร่วมกับยาระงับประสาท, สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ผสมจะมีผลให้อยากนอนมากมาย แล้วก็มีอันตรายได้. ยานี้อาจจะเป็นผลให้เสลดเหนียว ก็เลยไม่สมควรใช้ในผู้ที่เป็นโรคหืดหรือไอมีเสมหะ, หรือหากพบว่ารับประทานยานี้แล้วกลับไอเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ควรจะหยุดรับประทาน, ยานี้รับประทานแล้วหากง่วงหงาวหาวนอนหรือมึน ห้ามขับขี่รถ ขับเรือ หรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือของมีคมเนื่องจากว่าบางทีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าเกิดใช้ในเด็กตัวเล็กๆต้องระมัดระวังขนาดที่ใช้ อย่าให้เกินที่กำหนดไว้ ถ้าหากรับประทานเกินขนาด อาจจะเป็นผลให้เด็กมีลักษณะอาการวุ่นวายใจหรือชักได้
 2. คลอร์เฟนิรามีนรูปแบบน้ำเชื่อม ขนาด 2.5 มิลลิกรัม ต่อช้อนชา, ขวด 60 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 10-15 บาท.
  • คุณประโยชน์: ใช้รักษาอาการต่างๆเหมือนกันกับยาเม็ดคลอร์เฟนิรามีน.
  • ขนาดรวมทั้งการใช้: เด็กอายุ 4-7 ปี รับประทานทีละครึ่ง-1 ช้อนชา. 1-4 ปี รับประทานทีละครึ่งช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง หรือเมื่อมีลักษณะ ซ้ำได้ทุก 6-8 ชั่วโมง. เด็กอายุต่ำลงยิ่งกว่า 1 ปี รับประทานทีละครึ่งช้อนชาวันละ 2 ครั้ง.
  • การเตือน: เหมือนกับคลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) แบบเป็นเม็ด ไม่สมควรใช้แก้อาการเป็นหวัดในเด็กอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 2 อาทิตย์ ด้วยเหตุว่าอาจก่อให้เสมหะเหนียวขับออกยาก