in

ยาแก้ไอ

 1. ยาแก้ไอน้ำดำ (Brown mixture) ขวด 60 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 15 บาท, 180 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 26 บาท
  • คุณประโยชน์: ใช้แก้ไอแห้งๆหรือไอระคายคอ, ช่วยทำให้เปียกแฉะคอ
  • วิธีการใช้: เขย่าขวดก่อนใช้ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง (การจิบ บางครั้งอาจจะได้ยามากหรือไม่เพียงพอ)
  • ขนาดใช้: คนแก่ รับประทานทีละ 1-2 ช้อนชา เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานทีละ 1 ช้อนชา
  • การตักเตือน: ห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 6 ปี แล้วก็คนสูงอายุ ห้ามใช้ในผู้ที่ไอมีเสมหะเหนียว
 2. ยาอมมะแว้ง (Ma-Waeng Lozenge) ขนาด 20 เม็ดต่อซอง ราคาซองละ 9 บาท
  • คุณประโยชน์: แก้ไอ, ขับเสลด
  • ขนาดรวมทั้งการใช้: ใช้อมทีละ 1-2 เม็ด