in

ยาขับเสมหะ

  1. มิสต์สกิลแอมมอน (Mist. Scill Ammon) ขวด 180 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 25 บาท
  2. แอมมอนคาร์บเอตเซเนเก (Ammoncarb et senegae) ขวด 240 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 15 บาท
    • คุณประโยชน์: ใช้ขับเสลดในผู้ที่มีเสลดหรือเสมหะเหนียว หรือจิบแก้ไอ แก้คันคอ
    • การใช้: รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
    • ขนาดใช้: คนแก่ รับประทานทีละ 1 ช้อนโต๊ะ หรือจิบเป็นบางครั้ง เด็ก รับประทานทีละ 1-2 ช้อนชา หรือจิบเป็นบางโอกาส