in

ยาถ่ายพยาธิ

 1. มีเบนดาโซล (Mebendazole) รูปแบบเม็ด ขนาด100 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 1-1.50 บาท
  • การใช้: สำหรับพยาธิด้าย ทั้งยังคนแก่และก็เด็ก รับประทาน 1 เม็ด ครั้งเดียวหลังรับประทานอาหารเย็น รวมทั้งภายหลังรักษาคราวแรกแล้ว 1-2 อาทิตย์ให้รับประทานซ้ำอีก
  • การใช้: สำหรับพยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ รวมทั้งพยาธิตัวตืด อีกทั้งคนแก่และก็เด็ก รับประทานทีละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งหน้าอาหารมื้อเช้าเย็น ต่อเนื่องกัน 3 วัน หากยังไม่หาย ให้รับประทานซ้ำอีกภายหลังจากรักษาหนแรกแล้ว 3 อาทิตย์
  • การตักเตือน: ห้ามใช้ในคนท้อง3 เดือนแรกโดยเด็ดขาด (คนท้องหากไม่สำคัญไม่สมควรใช้), เด็กอายุต่ำลงยิ่งกว่า 2 ปี, คนเจ็บโรคตับ ยานี้อาจจะก่อให้เจ็บท้อง ท้องเสีย
 2. มีเบนดาโซลรูปแบบน้ำเชื่อม (Mebendazole suspension) ขนาด 100 มิลลิกรัม ต่อช้อนชา ขวด 30 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 25-30 บาท
  • วิธีการใช้: เหมือนกับยาเม็ดมีเบนดาโชล
  • ขนาดใช้: ขนาดที่ใช้ยา 1 เม็ด เท่ากัน 1 ช้อนชา
  • การเตือน: เหมือนกับยาเม็ดมีเบนดาโซล