in

ยาบำรุงเลือด

  1. เฟอร์รัสซัลเฟต (Ferrous sulfate) ราคาเม็ดละ 25-50 สต.
  2. เฟอร์รัสฟูมาเรต (Ferrous fumarate) ราคาเม็ดละ 25-50 สต.
    • การใช้: รับประทานทีละ 1-2 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง เมื่อรับประทาน 7-10 วันไปแล้ว ก็เลยจะได้ผล ควรจะรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน 3-6 เดือน
    • การตักเตือน: ยานี้เข้าธาตุเหล็ก, รับประทานแล้วทำให้ขี้เป็นสีดำได้, ไม่จัดว่าแตกต่างจากปกติ ไม่สมควรรับประทานพร้อมยาลดกรดด้วยเหตุว่าอาจจะก่อให้ถูกดูดซับเข้าร่างกายได้ลดลง ห้ามให้ยานี้แก่ผู้เจ็บป่วยที่เป็นโรคทาลัสซีเมีย (มีลักษณะอาการซีดเซียวเหลืองมาตั้งแต่กำเนิด) บางทีอาจมีอันตรายได้