in

ยารักษามาลาเรีย

เนื่องด้วยในขณะนี้เจอเชื้อไข้มาลาเรียที่ดื้อรั้นต่อยา รวมทั้งอาจมีโรคแทรกรุนแรง (อาทิเช่น ไข้จับสั่นขึ้นสมอง) โดยเฉพาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้

เพราะฉะนั้น ถ้ามีลักษณะน่าสงสัย ดังเช่นว่า เป็นไข้ข้างหลังกลับจากเขตป่าเขาหรือเขตไข้มาลาเรีย ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจค้นเชื้อหากพบว่าเป็นมาลาเรียจริง แพทย์จะให้ยาดังต่อไปนี้

 1. เชื้อโรคไข้มาลาเรียจำพวกไวแวกซ์ ซึ่งไม่รุนแรง แต่ว่าบางทีอาจเป็นเรื้อรัง

  กรัม รับประทานคลอโรควีน (Chloroquine) ขนาด 150 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 75 สต. แบ่งให้ 3 วัน โดยวันแรกให้ 4 เม็ด อีก 6 ชั่วโมง ถัดมาให้ 2 เม็ด, วันที่ 2 แล้วก็ 3 ให้ 2 เม็ด วันละครั้ง

  ข. จากนั้นให้รับประทานพนาลัยมาควีน (Primaquine) ขนาด 15 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 50 สต. วันละครั้ง ตรงเวลา 14 วัน เพื่อทำลายเชื้อไข้จับสั่นที่อยู่ในตับ (ในเด็ก ปริมาณยาต่ำลงตามส่วน)
 2. เชื้อโรคไข้มาลาเรียประเภทฟาลสิพารัม ซึ่งรุนแรงรวมทั้งดื้อยาง่าย เลือกใช้ยาสูตรใดสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้
  กรัม ควินิน (Quinine) ขนาด 300 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 2.50 บาท ทีละ 2 เม็ด ทุก 8 ชั่วโมง ร่วมกับเตตราไซคลีน ขนาด 250 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง ตรงเวลา 7 วัน

  ข. เมโฟลควีน (Mefloquine) ขนาด 250 มิลลิกรัม คราวแรก 3 เม็ด, ถัดมาอีก 6 ชั่วโมง ให้อีก 2 เม็ด ร่วมกับเตตราไซคลีน ขนาด 250 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง ตรงเวลา 7 วัน

  ค. อาร์หนซูเนต (Artesunate) ขนาด50 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ15บาท หนแรก 2 เม็ด ถัดไปให้ 1 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง ตรงเวลา 5 วัน (รวม 12 เม็ด)

  ง. อาร์คราวซูเนต รับประทานแบบข้อ ค. ร่วมกับเมโฟลควีน รับประทานแบบข้อ ข. ขนาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นใช้สำหรับคนแก่ (ในเด็ก ปริมาณยาน้อยลงตามส่วน)


การตักเตือน: ยารับประทานปกป้องไข้มาลาเรีย ในตอนนี้ไม่มียาที่ได้ประสิทธิภาพที่ดีจริง ยาที่เคยใช้กัน ได้แก่ คลอโรควีน หรือซัลฟาดอกซีนไพริเมทามีน มีฤทธิ์เพียงแค่กดของกินไว้ได้ชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อหยุดยาอาการบางทีอาจกำเริบเสิบสานอีก โดยเหตุนี้ ก็เลยไม่ชี้แนะให้รับประทานยาคุ้มครองปกป้อง แต่ว่าให้รีบรักษาเมื่อมีลักษณะที่น่าสงสัย ในเรื่องที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในป่าดงไข้มาลาเรียเป็นเวลายาวนานกว่า 2 อาทิตย์ ควรจะขอความเห็นแพทย์เพื่อขอยาประจำตัว ดังเช่นว่า ควินิน, เมโฟลควีน หรืออาร์หนซูเนต เมื่อกำเนิดอาการขึ้นและไม่สามารถตรวจเลือดหาเชื้อได้ ให้นำยานี้มาใช้รักษาตามขนาดดังกล่าว