in

ยาใส่แผล ล้างแผล

ยานี้เป็นยาทาภายนอก

 • แอลกอฮอล์ ประเภท 70% ขวด 120 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 12 บาท
  • คุณประโยชน์: ใช้ขัดล้างรอบแผลฆ่าเชื้อโรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขวด 30 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 10 บาท
  • คุณประโยชน์: ใช้ชำระล้างแผลหนอง
 • ทิงเจอร์ใส่แผลสด (ยาแสด) ขวด 30 มิลลิลิตร ราคาขวดละ15-17 บาท
  • คุณประโยชน์: ใช้ขัดล้างหรือใส่แผลเพื่อฆ่าเชื้อโรค, แล้วก็ใช้ฆ่าเชื้อโรคราในช่องหู
 • น้ำยาโพวิโดนไอโอดีน ชื่อด้านการค้า ได้แก่ ไอโปดีน, เบตาดีน, โพวาดีน ขวด 30 มิลลิลิตร ราคา 15-25 บาท
  • คุณประโยชน์: ใช้ใส่แผลถลอกปอกเปิก แผลสดขนาดเล็ก
 • น้ำผึ้ง หรือน้ำเชื่อมเข้มข้น (น้ำตาล 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 1 ลิตร ต้มบนเตาไฟให้ข้น)
  • คุณประโยชน์: ใช้ใส่แผลสดหรือแผลเรื้อรัง, ช่วยฆ่าเชื้อโรครวมทั้งรักษาแผล
 • น้ำเกลือล้างแผล อาทิเช่น นอร์มัลซาไลน์ (Normal saline) ขวด 500 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 35 บาท หรือจัดเตรียมเองโดยใส่เกลือ 1 ช้อนโต๊ะในน้ำสุกสุก 1 ลิตร แล้วเก็บใส่ขวดที่สะอาด