in

ยาหยอดตา

ยานี้เป็นยาทาภายนอก

ยาหยอดตาที่เข้ายาต้านทานจุลชีวันหรือยาปฏิชีวนะ อาทิเช่น ยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมด์ ขวด 10 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 7 บาท, ยาหยอดตาคลอแรมเฟนิคอล ขวด 10 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 25-30 บาท ยาหยอดตาโพลีออฟ (Poly-Oph) ขวด 10 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 30-40 บาท

  • คุณประโยชน์: ใช้แก้ตาอักเสบ มีขี้หูขี้ตาสีเหลืองหรือเขียว
  • วิธีการใช้: หยอดทีละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง
  • การตักเตือน: ควรจะเปิดฝาให้แน่น, ระวังไม่ให้ถูกแดด ห้ามใช้เมื่อยากลายเป็นสีขุ่นหรือมีตะกอน ยาหยอดตาเมื่อเปิดใช้แล้ว 1 เดือน ให้ทิ้งเสีย เวลาใช้ทุกคราวให้ปลายหลอดหยดอยู่ห่างจากดวงตา สำหรับยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมด์ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาซัลฟา