in

แก้กลาก (ใช้ภายนอก)

  1. กระเทียม
    ฝานหัวหรือกลีบกระเทียม แล้วเอามาเช็ดเสมอๆจนกระทั่งจะหาย
  2. ชุมเห็ดเทศ
    ใช้ใบสด ดอกสด ขยี้เช็ดนานๆและก็บ่อยมาก
  3. ทองคำพันชั่งน้ำหนัก
    ใช้ใบสดหรือรากสดหรือแห้ง โดยใช้ใบ 5-8 ใบ หรือราก 2-3 ราก (ปริมาณที่ใช้บางทีอาจเพิ่มหรือ ลดน้อยลงได้ตามอาการ) ตำอย่างระมัดระวัง แช่สุราหรือแอลกอฮอล์ 7วัน เอามาทาบริเวณหนเป็นเสมอๆจนกระทั่งจะหาย