in

แก้เกลื้อน (ใช้ภายนอก)

  1. กระเทียม ฝานหัวหรือกลีบกระเทียม แล้วเอามาเช็ดเป็นประจำจวบจนกระทั่งจะหาย
  2. ข่า
    ใช้เหง้าแก่สดฝนกับสุราโรงหรือน้ำส้มสายชู หรือตำแล้วแช่แอลกอฮอล์ เอามาทาบริเวณที่ เป็นเป็นประจำจวบจนกระทั่งจะหาย
  3. ทองคำพันชั่งน้ำหนัก
    ใช้ใบสดหรือรากสดหรือแห้ง โดยใช้ใบ 5-8 ใบ หรือราก 2-3 ราก (ปริมาณที่ใช้บางทีอาจเพิ่มหรือ ต่ำลงได้ตามอาการ) ตำอย่างละเอียด แช่สุราหรือแอลกอฮอล์ 7 วัน เอามาทาบริเวณที่เป็นเป็นประจำจวบจนกระทั่งจะหาย