in

แก้ปวดฟัน

  1. กานพลู
    ใช้กานพลูตำพอเพียงแหลก ผสมกับเหล้าขาวเพียงแค่เล็กๆน้อยๆพอเพียงเหลว ใช้จิ้มหรืออุดฟันที่ปวด โดยใช้สำลีพันปลายไม้จิ้มฟัน ชุบน้ำมันกานพลู ทาบริเวณเหงือก รวมทั้งจิ้มลงไปในรูฟันซี่ที่ปวด จะมีผลให้ลักษณะของการปวดค่อยดีขึ้นขึ้น
  2. ผักคราดหัวแหวน
    นำก้านสด (ก้านช่อดอก) มาบดตรงรอบๆฟันที่ปวด เพื่อน้ำจากก้านช่อดอกซึมเข้าไปในฟันที่ปวด จะมีผลให้รู้สึกชา หยุดลักษณะของการปวดฟันก้าวหน้า, ถ้าหากฟันซี่ที่ปวดผุเป็นรู ให้ใช้แนวทางตำ หรือขยี้ก้านช่อดอกให้เหลว แล้วก็ค่อยนำไปอุดรูฟันซี่ที่ปวด สักประเดี๋ยวจะรู้สึกชาแล้วก็หายปวดได้