in

แก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (ใช้ภายนอก)

  1. บัวบก
    ใช้ต้นสด1 กำมือ ตำอย่างระมัดระวัง พอกหรือทาบริเวณที่เป็นเสมอๆ
  2. มะพร้าว
    น้ำมันที่ทำจากมะพร้าว 1 ส่วน ใส่ด้านในภาชนะ คนพร้อมๆกับเพิ่มเติมน้ำปูนใส 1 ส่วน ทีละน้อยๆจนกระทั่งถูกกันดี แล้วก็ใช้ทาบ่อยๆ
  3. ว่านหางจระเข้
    ใช้วุ้นจากใบทาบ่อยๆ