in

แก้หวัด

หอมแดง
นำต้นหอมใหม่ๆล้างให้สะอาด รับประทานร่วมกับของกินทุกมื้อ มื้อละ 2-3 ต้น จะช่วยทำให้หายหวัดได้ เร็ว, หรือต้มน้ำสูดเอาไอ