in

แก้อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

  1. ใบกะเพรา
    ใช้ใบและก็ยอดทั้งยังสดและก็แห้งโดยประมาณ 1 กำมือ (สด 25 กรัม, แห้ง 4 กรัม) ต้มเอาน้ำกิน
  2. ขิง
    ใช้เหง้าแก่สดขนาดนิ้วโป้ง (5 กรัม) ตีให้แตก ต้มเอาน้ำกิน
  3. ยอ
    ใช้ผลดิบหรือผลห่ามสด ฝานเป็นชิ้นบางๆปิ้งให้เหลือง ต้มหรือชงดื่มใช้ทีละ ราวๆ 2 กำมือ (10-15 กรัม)