in

ถ่ายพยาธิลำไส้

  1. ฟักทอง
    ใช้เม็ดแห้งราว 60 กรัม ตีให้แตกผสมน้ำเชื่อมนิดหน่อยแล้วเพิ่มน้ำให้ได้ ราว 2 แก้ว แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง ห่างกันทุก 2 ชั่วโมง ให้รับประทานดีเกลือ 15-30 กรัม ผสมน้ำอุ่นและก็ตามด้วย
  2. มะเกลือ
    ใช้ผลสดสีเขียว (ห้ามใช้ผลสุกสีเหลืองหรือผลสีดำ) ตำเพียงพอแหลก แล้วผสมกับหัวกะทิสด คั้นเอาน้ำก่อนที่จะกินอาหารมื้อตอนเช้าครั้งเดียว. ถ้าหาก 3 ชั่วโมงยังไม่ถ่าย ให้รับประทานยาระบายดีเกลือตาม. ปริมาณที่ใช้ คนแก่ไม่เกิน 25 ผล (เด็กใช้เท่าอายุ 1 ปีต่อ 1 ผล แม้กระนั้นไม่เกิน 25 ผล). ใช้ถ่ายพยาธิปากขอแล้วก็พยาธิด้าย. ห้ามเด็กอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 10 ปี, หญิงมีท้องหรือข้างหลังคลอดใหม่ๆ, หรือคนไข้โรคอื่นๆรับประทาน, ระวังอย่ารับประทานเกินขนาด แล้วก็รับประทานแล้วถ้าหากมีลักษณะอื่น ยกตัวอย่างเช่น ท้องเสีย หรือตามัว ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที