in

ลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)

Absence Seizure หรือลมชักจำพวกเหม่อลอย เป็นแบบอย่างหนึ่งของโรคลมชัก ซึ่งจะมีผลให้กำเนิดอาการเหม่อ ตัวอย่างเช่น หยุดพูดในช่วงเวลาที่กำลังเล่า หรือหยุดเดินแบบทันควัน แม้กระนั้นอาการชอบหายไปข้างในไม่กี่วินาที โดยลมชักจำพวกใจลอยบางทีอาจกำเนิดร่วมกับอาการถ่ายรูปแบบอื่นๆได้

ลมชักจำพวกเหม่อลอยพบบ่อยในเด็ก แต่ว่าก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกตอนวัย โดยส่วนมากมักหายไปเมื่อโตขึ้น การดูแลรักษาพื้นฐานบางทีอาจใช้ยากันชักร่วมกับการดูแลตัวเอง แต่ ถ้าเกิดเจอมีลักษณะของลมชักประเภทนี้ ควรจะไปพบหมอเพื่อวิเคราะห์ เพราะเหตุว่าอาการนี้บางทีอาจมีผลต่อการใช้ชีวิตได้