in

การวินิจฉัยลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)

ในพื้นฐานหมอจะซักถามอาการ ตรวจดูเรื่องราวรักษา รวมทั้งกระทำการตรวจสุขภาพเพื่อหาวิเคราะห์อาการโรค แล้วหลังจากนั้นหมอบางทีอาจทำตรวจเพิ่มอีกด้วยแนวทางตรวจคลื่นสมองกระแสไฟฟ้า EEG (Electroencephalogram) ซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมใช้เพื่อสำหรับการตรวจอาการลมชักจำพวกใจลอยสูงที่สุด โดยจะใช้เพื่อมองความเคลื่อนไหวหรือความไม่ปกติของสัญญาณไฟฟ้าด้านในสมอง

นอกเหนือจากนั้น หมอบางทีอาจกระทำการตรวจเพื่อหาโรคอื่นๆที่อาจก่อให้กำเนิดอาการชักจำพวกเหม่อลอยหรือมีลักษณะอาการคล้ายกัน ยกตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์เลือด
การตรวจการดำเนินการของตับรวมทั้งไต
การถ่ายรูปด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
การเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง