in

การรักษาลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)

แม้หมอวิเคราะห์ว่าเป็นลมบ้าหมูจำพวกเหม่อลอย หมอบางทีอาจชี้แนะให้ใช้ยากันชัก อย่างยาวาลโพรอิค แอซิด (Valproic Acid) หรือยาเอโธซักสิไมด์ (Ethosuximide) โดยหมอจะให้ใช้ยาในจำนวนที่ต่ำสุดก่อนเพื่อคุ้มครองปกป้องผลกระทบของยา สำหรับช่วงเวลาสำหรับเพื่อการใช้ยาบางทีอาจขึ้นกับลักษณะของคนไข้ โดยในบางรายถ้าเกิดมีความสำคัญ หมอบางทีอาจเสนอแนะให้เข้ารับการผ่าตัด