in

การป้องกันลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)

ลมชักแบบเหม่อลอยในคนไข้บางบุคคลอาจเกิดขึ้นจากพันธุกรรมที่รับมาจากคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว ก็เลยไม่สามารถที่จะคุ้มครองปกป้องได้ สำหรับคนป่วยที่รู้และก็ได้รับการวิเคราะห์จากหมอว่ามีลักษณะอาการนี้แล้ว ควรจะกินยาดังที่หมอสั่งเพื่อคุ้มครองอาการดังที่กล่าวถึงแล้ว โดยหมอบางทีอาจชี้แนะให้เปลี่ยนแปลงการกระทำการใช้ชีวิตพร้อมกันไปกับการใช้ยา ซึ่งบางทีอาจช่วยลดการเสี่ยงสำหรับการกำเนิดอาการขึ้นซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น กินอาหารที่มีคุณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจำพวกดีแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ นอนพักให้พอเพียง รวมทั้งการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้ได้รับอันตรายอย่างการขับรถยนต์หรือยน้ำ ฯลฯ

นอกจากนั้น การปกป้องคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนในด้านของการศึกษา ความประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งอารมณ์ เหตุเพราะอาการนี้มักกำเนิดในเด็ก บิดามารดาควรจะคุยกับคนไข้รวมทั้งคนรอบกายของเขาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในอาการโรครวมทั้งช่วยเหลือกันกำหนดแผนการดูแล โดยบางทีอาจขอความเห็นหมอเพื่อรับคำชี้แนะเพิ่มเติมอีก