in

สาเหตุของรูม่านตาต่างขนาด (Anisocoria)

ภาวการณ์รูม่านตาต่างขนาดอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการใช้ยาหยอดตา หรือผลกระทบจากการใช้ยาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโรคหืด ซึ่งต้นเหตุดังที่กล่าวมาแล้วปลอดภัย

แต่ อาจมีต้นเหตุอื่นๆที่เกี่ยวโยง ยกตัวอย่างเช่น

ดวงตาได้รับความเจ็บหรือถูกกระเทือนอย่างหนัก
เส้นประสาทตาติดโรค ความดันในตาสูงเพราะเหตุว่าต้อหิน
มีเลือดไหลด้านในหัวกะโหลก
ชัก
ความดันข้างในหัวกะโหลกเพิ่มสูงมากขึ้นเพราะว่าสมองบวม
โรคเส้นโลหิตสมองกระทันหัน เส้นโลหิตสมองแตก โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
มีเนื้องอกหรือฝีในสมอง
ปวดศีรษะไมเกรน
เส้นโลหิตรอบๆคอฉีกให้ขาดหรือตัน เป็นเหตุให้เกิดสภาวะหนังตาตกที่ไม่ร้ายแรงร่วมด้วยในข้างที่รูม่านตามีขนาดเล็กกว่า
กรุ๊ปอาการฮอร์เนอร์
ในเรื่องที่คนเจ็บได้รับบาดเจ็บที่หัวก่อนที่จะตามมาด้วยภาวการณ์รูม่านตาต่างขนาด ควรจะเรียกรถยนต์รีบด่วนหรือนำส่งโรงหมอในทันที เหตุเพราะบางทีอาจได้รับกระเทือนที่ร้ายแรงรอบๆดวงตา คอ หรือสมอง