in

การป้องกันรูม่านตาต่างขนาด (Anisocoria)

ภาวการณ์รูม่านตาต่างขนาดบางทีอาจเกิดขึ้นโดยไม่อาจจะเดาได้ แต่ว่าบางทีอาจลดการเสี่ยงจากภาวการณ์นี้ได้ด้วยการใส่ใส่เครื่องไม้เครื่องมือปกป้องหรือเครื่องใช้ไม้สอยเสริมขณะเล่นกีฬาที่จำเป็นที่จะต้องมีการปะทะ ตอนที่ขับปั่นจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ การคะเนเข็มขัดนิรภัย หรือขณะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เพื่อช่วยปกป้องไม่ให้หัวรวมทั้งร่างกายได้รับความเสื่อมโทรมจากการกระทบสะเทือนอย่างหนัก ถ้าพบว่าขนาดม่านตามีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปจากปกติ หรือรู้สึกถึงความไม่ปกติด้านการมองเห็นสมควรหารือหมอ